TV& VIDEO

vay ngắn hạn

Cần siết chặt kế hoạch quản lý nợ công

Cần siết chặt kế hoạch quản lý nợ công

VTV.vn - Theo chuyên gia, bên cạnh áp dụng mức trần 65% GDP, vai trò của các chỉ báo về cơ cấu khoản vay như tỷ lệ vay nội địa, quốc tế; vay ngắn hạn, dài hạn cần được nhấn mạnh.