TV& VIDEO

vay vốn đóng tàu

Quảng Nam: Giải ngân 630 tỷ đồng đóng mới tàu cá

Quảng Nam: Giải ngân 630 tỷ đồng đóng mới tàu cá

VTV.vn - Hiện các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Nam đã giải ngân được 630 tỷ đồng giúp ngư dân đóng mới tàu cá.