TV& VIDEO

vay vốn ngân hàng

Phương án khoanh nợ cho ngư dân vùng bão

Phương án khoanh nợ cho ngư dân vùng bão

VTV.vn - Phương án được xem là khả thi nhất cho đến thời điểm này là sẽ khoanh nợ từ 5 - 7 năm cho các cá nhân, tổ chức vay vốn ngân hàng bị thiệt hại.