TV& VIDEO

vay vốn ưu đãi

Cho vay vốn phải kết hợp với tư vấn việc làm

Cho vay vốn phải kết hợp với tư vấn việc làm

VTV.vn - Song song với hoạt động giải ngân tiền vay, việc tư vấn ngành nghề, hỗ trợ tìm kiếm thị trường và bồi dưỡng kiến thức cho người được vay vốn cũng rất quan trọng.