TV& VIDEO

vay vốn

Giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

VTV.vn - Việc giảm tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn xuống 40% để cho vay trung, dài hạn có thể được giãn ra trong hai năm nữa.