TV& VIDEO

VCCorp

Nhóm tấn công VCCorp là nhóm tội phạm chuyên nghiệp

Nhóm tấn công VCCorp là nhóm tội phạm chuyên nghiệp

Đó là nhận định của các chuyên gia sau thời gian phân tích, dò vết của malware bị lây nhiễm, về vụ trung tâm dữ liệu VCCorp bị tấn công.