TV& VIDEO

về hưu

1/4 người lao động Mỹ "trắng tay" khi về hưu

1/4 người lao động Mỹ "trắng tay" khi về hưu

VTV.vn - Không tiết kiệm một đồng nào để dành khi về hưu, đây là câu trả lời của khoảng 1/4 người lao động tại Mỹ trong một khảo sát mới đây.