TV& VIDEO

vệ sinh cá nhân

Người dân Puerto Rico buộc phải dùng nguồn nước ô nhiễm

Người dân Puerto Rico buộc phải dùng nguồn nước ô nhiễm

VTV.vn - Không ít người dân Puerto Rico đã phải bất chấp rủi ro và sử dụng dòng nước có nguy cơ bị nhiễm độc.