TV& VIDEO

vệ sinh cá nhân

Tình cảnh người vô gia cư trong thời tiết giá lạnh

Tình cảnh người vô gia cư trong thời tiết giá lạnh

VTV.vn - Người dân nhiều nước châu Âu cũng đang phải chịu cảnh giá rét -40 độ. Trong hoàn cảnh ấy, người vô gia cư là những người phải chịu đựng vô cùng khổ sở.