TV& VIDEO

vệ sinh môi trường

Khánh Hoà dự kiến ứng 35 tỷ đồng cho dự án vệ sinh môi trường

Khánh Hoà dự kiến ứng 35 tỷ đồng cho dự án vệ sinh môi trường

VTV.vn - Liên quan đến Dự án Vệ sinh Môi trường các Thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét tạm ứng 35 tỷ đồng để thực hiện.