TV& VIDEO

vệ sinh môi trường

Người dân chặn xe ben, xe tải gây bụi trên tỉnh lộ 3

Người dân chặn xe ben, xe tải gây bụi trên tỉnh lộ 3

VTV.vn - Bức xúc vì đường bụi, người dân đã cắm các tấm biển “Yêu cầu tưới nước” trên đường, thậm chí đặt gỗ lớn, đá tảng ra chặn xe.