TV& VIDEO

vệ sinh thú y

Phú Yên quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến

Phú Yên quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến

VTV.vn - Phú Yên đã phê duyệt quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến trên địa bàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.