TV& VIDEO

vì dân

"Dân là gốc, vì dân mà hành động"

"Dân là gốc, vì dân mà hành động"

VTV.vn - Đó là những giá trị phổ quát của nhân loại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng linh hoạt khi Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam làm nên độc lập.