TV& VIDEO

vì hòa bình

"Chim bồ câu vì hòa bình cho Việt Nam" tại Ukraine

"Chim bồ câu vì hòa bình cho Việt Nam" tại Ukraine

VTV.vn - Hoạt động "Chim bồ câu vì hòa bình cho Việt Nam" lần này được tổ chức trong khuôn khổ dự án "Trẻ em vì hòa bình trên thế giới" do Liên Hợp Quốc khởi xướng.