TV& VIDEO

vi khuẩn kháng thuốc

Kiểm soát lây nhiễm vi khuẩn kháng thuốc trong bệnh viện

Kiểm soát lây nhiễm vi khuẩn kháng thuốc trong bệnh viện

VTV.vn - Khi người bệnh bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc sẽ phải kéo dài thời gian nằm viện, kéo theo chi phí điều trị và tỉ lệ tử vong tăng.