TV& VIDEO

Vì nhân dân quên mình

Đêm nhạc ý nghĩa hướng tới ngày 27/7

Đêm nhạc ý nghĩa hướng tới ngày 27/7

VTV.vn - Đêm nhạc hướng tới ngày Thương binh Liệt sỹ "Vì nhân dân quên mình" đã diễn ra tối 25/7 tại Hà Nội.