TV& VIDEO

vi phạm ATTP

Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương khi xảy ra vi phạm ATTP

Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương khi xảy ra vi phạm ATTP

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nguyên nhân khiến công tác xử lý vi phạm ATTP chưa hiệu quả là do chưa làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ở địa phương.