vi phạm bản quyền

"Những người vi phạm bản quyền trong kỷ nguyên số là tội phạm"

"Những người vi phạm bản quyền trong kỷ nguyên số là tội phạm"

VTV.vn - Đây là quan điểm của ông Lê Quốc Vinh - khách mời trong chương trình Sự kiện & Bình luận về chủ đề Những thách thức vi phạm bản quyền ở Việt Nam trong kỷ nguyên số.