TV& VIDEO

vi phạm quyền lợi

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017

VTV.vn - Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2017 với chủ đề "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” đã chính thức được phát động.