TV& VIDEO

vị thế quốc tế

65 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương

65 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương

Sáng nay (01/11), Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (01/11/1949 -01/11/2014).