TV& VIDEO

vị trí tâm bão

16h hôm nay (15/9), bão số 10 sẽ ở trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị

16h hôm nay (15/9), bão số 10 sẽ ở trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị

VTV.vn - Đến 16h ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.