TV& VIDEO

vị trí tâm bão

Bão số 12 cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 450km

Bão số 12 cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 450km

VTV.vn - Hồi 7h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông.