vị trí tâm bão

Bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc

Bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc

VTV.vn - Trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km.