TV& VIDEO

vị trí tâm bão

Bão Tembin dự báo đêm nay vào biển Đông

Bão Tembin dự báo đêm nay vào biển Đông

VTV.vn - Hồi 4h ngày 23/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông; cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam