TV& VIDEO

Victor Vũ

Nhã Phương bị Vũ Ngọc Anh "giật chồng"

Nhã Phương bị Vũ Ngọc Anh "giật chồng"

VTV.vn - Những hình ảnh vừa được hé lộ trong Lôi Báo cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa Nhã Phương - Cường Seven và Vũ Ngọc Anh.