Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 22/7/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 22/7/2016 có những nội dung chính: Tăng lương tối thiểu chi phí doanh nghiệp làm giảm sức cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam; Huế phát triển thương hiệu nông sản sạch...

Đã có 0 bình luận