Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Báo chí toàn cảnh - 18/01/2015

Báo chí toàn cảnh ngày 18/01/2015: Những nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới và đề án quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tập đoàn Thái Lan mua cổ phần của công ty cổ phần Nguyễn Kim.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM