Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 15/5/2016

Chương trình Chào buổi sáng ngày 15/5/2016 với những nội dung chính sau: Cẩn trọng làm việc ngoài trời nắng nóng; Bảo vệ môi trường đầu tư; Xu hướng học nghệ thuật để giải trí; Người dân vui mừng khi giá cá tra tăng đột biến...

Đã có 0 bình luận