Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chuyển động 24h tối - 30/5/2016

Chương trình Chuyển động 24h tối ngày 30/5/2016 với những nội dung chính sau: TP.HCM sẽ kiểm tra việc thực hiện xin lỗi người dân và doanh nghiệp; Không được sử dụng nhựa thông trong quá trình giết mổ gia cầm...

Đã có 0 bình luận