Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cửa sổ ASEAN - 04/5/2015

Cửa sổ ASEAN ngày 04/5/2015: Cộng đồng Asean đề cao vai trò trung tâm của người dân. Khám phá bảo tàng nghệ thuật 3D tại Manila, Philippines. Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn bị hội nhập.

Đã có 0 bình luận