Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 01/5/2016

Chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay 01/5/2016 với những nội dung chính sau: Một số tỉnh miền Trung thu mua cá đánh bắt xa bờ của ngư dân; Người làm sống dậy những kỷ vật kháng chiến; Kenya thiêu hủy hơn 100 tấn ngà voi và sừng tê giác...

Đã có 0 bình luận