Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 06/5/2016

Cuộc sống thường ngày ngày 06/5/2016 có một số nội dung chính: Cháy tàu du lịch ở Quảng Ninh; Liên Hợp Quốc ưu tiên khắc phục biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Đồng Tháp: Bác bỏ thông tin xoài bao trái bị nhiễm độc...

Đã có 0 bình luận