Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 02/4/2015

Điểm báo ngày 02/4/2015: Cùng bàn luận vị thế mới của Việt Nam. Tuyên bố Hà Nội là dấu mốc lịch sử của IPU, là thành công của IPU-132. Người lao động được lựa chọn cách hưởng BHXH.

Đã có 0 bình luận