Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 06/5/2015

Điểm báo ngày 06/5/2015 có những thông tin đáng chú ý sau: Tham nhũng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Cần thêm chế tài ràng buộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đã có 0 bình luận