Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Điểm báo - 27/7/2016

Điểm báo ngày 27/7 với nội dung: Phải có trách nhiệm với tiền thuế của dân; Không nên điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng.

Đã có 0 bình luận