Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Mỗi ngày một cuốn sách : Giác ngộ mỗi ngày

Mỗi ngày một cuốn sách: "Giác ngộ mỗi ngày - Bước chân an lạc trong thời hiện đại" là những lời khuyên giảng, triết lý được soi rạng qua chính thực tiễn cuộc sống hàng ngày từ đó được áp dụng ngược trở lại cuộc sống.

Đã có 0 bình luận