Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 05/5/2016

Người Việt bốn phương ngày 05/5/2016 với những nội dung chính: Bàn giao giai đoạn 1 dự án xử lý đất nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Nẵng; Tiếp nhận hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; Ngày hội khinh khí cầu quốc tế tại Festival Huế;...

Đã có 0 bình luận