Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Người Việt bốn phương - 27/5/2016

Người Việt bốn phương ngày 27/5/2016 với những nội dung chính: Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - ĐỨc; Anh hỗ trợ đào tạo cho các sỹ quan Việt Nam;...

Đã có 0 bình luận