Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Phim tài liệu: 70 năm phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, đã vượt lên phát triển khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực hội nhập quốc tế.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM