Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016 (9h50) - 29/7/2016

Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016 (9h50) ngày 29/7/2016.

Đã có 0 bình luận