Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Tài chính kinh doanh tối - 13/5/2016

Tài chính kinh doanh tối ngày 13/5/2016 có một số nội dung chính sau: Băn khoăn về quy định biển hiệu tại con đường kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội; Vai trò của kiểm toán độc lập khi doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Pháp công bố danh tính người hưởng lợi từ các công ty bình phong...

Đã có 0 bình luận