Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 16h - 02/4/2015

Thời sự 16h ngày 02/4/2015: Bất cập trong kiểm soát tải trọng xe ở cảng. Chính phủ yêu cầu giải trình gấp về dự án bô xít ở Tây Nguyên. Hơn 70 nghìn công nhân Công ty Pou Yuen đã trở lại làm việc.

Đã có 0 bình luận