Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 19h - 26/7/2016

Chương trình Thời sự 19h ngày 26/7/2016 với những nội dung chính sau: Đặt trạm kiểm định môi trường tại Formosa; Chủ tịch nước thăm thương, bệnh binh tại Hà Nam; Kết thúc tuần Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN 49...

Đã có 0 bình luận