Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Thời sự 9h - 25/5/2016

Thời sự 9h ngày 25/5/2016 với những nội dung chính: Hoa kỳ tin vào sự phát triển của Việt Nam; Nắng hạn thiếu nước cho gia súc; Lở đất nghiêm trọng tại Myanmar...

Đã có 0 bình luận