Thương hiệu vàng, Logo và Slogan ấn tượng - 25/11/2015

Sự kiện
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM