Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Trang địa phương - 28/5/2016

Trang địa phương ngày 28/5/2016 có những nội dung chính: Bài toán chống nạn tảo hôn tại Lào Cai; Câu chuyện cai nghiện thành công của người đàn ông nghiện thuốc phiện gần 40 năm tại Thanh Hóa; Triển khai thí điểm hệ thống trợ giúp xã hội tại vùng núi...

Đã có 0 bình luận