Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 03/8/2015

Vấn đề hôm nay ngày 03/8/2015 với hai vấn đề chính được bàn luận: Định lượng tác động của TPP đến nền kinh tế Việt Nam; Tương lai đàm phán TPP.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM