Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 04/3/2015

Vấn đề hôm nay ngày 04/3/2015: Cuối năm 2020 Việt Nam phải đạt tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế là 80%. Cần phải làm gì để đạt được mục tiêu này? Bởi số người chưa tham gia bảo hiểm hầu hết nằm trong nhóm cận nghèo và khu vực phi chính thức. Kinh tế Ấn Độ sẵn sàng cất cánh.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM