Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 05/10/2015

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 05/10/2015 với 2 vấn đề chính được bàn luận: Kết thúc đàm phán hiệp định TPP; Thể chế kinh tế và nhận thức về vai trò của doanh nghiệp đã đủ để Việt Nam thực hiện mục tiêu tham vọng - "5 triệu doanh nghiệp"?.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM