Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 06/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 06/5/2016 với những nội dung chính sau: Đồng Bằng Sông Cửu Long hạn hán nghiêm trọng; Đối phó với cướp biển ở Đông Nam Á.

Đã có 0 bình luận