Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 26/4/2016

Chương trình Vấn đề hôm ngày 26/4/2016 bàn luận về hai vấn đề chính sau: Mối đe dọa mang tên Abu Sayyaf; "Bôi trơn" để được cung cấp dịch vụ công.

Đã có 0 bình luận