Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 26/5/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 26/5/2016 có hai nội dung chính được bàn luận: Hội nghị G7 và mối lo tăng trưởng; Xăng E5 và lộ trình ra thị trường.

Đã có 0 bình luận