Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 27/7/2016

Vấn đề hôm nay ngày 27/7/2016 có hai nội dung chính được bàn luận: Bà Hillary Clinton được đề cử là ứng viên Tổng thống; Công khai các dự án bất động sản thế chấp ngân hàng.

Đã có 0 bình luận