Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Vấn đề hôm nay - 29/3/2016

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 29/3/2016 có hai vấn đề chính được bàn luận: Người dân khó tiếp cận nguồn vốn; Quân đội Trung Quốc ngừng các dịch vụ thu tiền.

Đã có 0 bình luận