Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Văn học nghệ thuật: Người của cả làng Chèo

Văn học nghệ thuật: Họa sĩ, NSND Nguyễn Dân Quốc - Người của cả làng Chèo luôn sống và làm việc hết mình để tạo được tác phẩm với tất cả tấm lòng của mình đặt vào vở diễn.

Đã có 0 bình luận